Min metod att för alltid sluta med att bita av naglarna

Bitar av naglarna är ett vanligt orosbeteende som många människor lider av. Som nageltorare är det mycket viktigt att ta itu med denna vana för att undvika problem som skador, infektioner och sjukdomar som kan uppstå från att tugga och skära nagelbanden. Det är inte lätt att bryta en vana, men med rätt inställning, motivation och motiv kan du ta kontroll över ditt bitbeteende och sluta med nagelbitning. Fortsätt läsa för att lära dig om effektiva strategier för att bryta nagelbitning vid indikering.

Vad är orsakerna till nagelbitning?

Det finns olika faktorer som kan orsaka nagelbitning, bland annat psykologiska och miljömässiga faktorer. Den vanligaste orsaken till nagelbitning är ångest och oro, såsom examensångest, konflikter med andra eller rädsla för misslyckande. Dessa faktorer kan få bitaren att börja tugga på naglarna, eftersom det är en mycket enkel metod för att söka tröst. Följande faktorer kan också leda till ökad nagelbitning:

 • Stress eller depression
 • Trötthet och exhaustion
 • Social isolation
 • Inlärning och problemlösning
 • Atmosfäriska förhållanden såsom åska
 • insamlingsperioder

Vilka risker finns det med att bida naglarna?

Nagelbitning kan leda till allvarliga skador som kan komplicera din hälsa. Allvarliga skador som kan uppstå om du tuggar naglarna omfattar:

 • Infiltrata skador
 • Infektioner
 • Paronyki
 • Matighet och bomullyta
 • Tandavlagringar
 • Karies
 • Perioral dermatit
 • Nagelsjukdomar

Utöver detta kan även sociala problem uppstå som till exempel att bitaren förlägger självförtroende och social isolering som följd av att bita naglarna. Detta kan leda till en onödig ångest som ytterligare förvärrar nagelbitarens problem.

En strategi för att hjälpa dig att bryta nagelbitning-koden

Det finns ett antal sätt att bryta nagelbitning vederlagsfritt. Dessa metoder är lätt att implementera och stödjer långsiktig ändring och bibehållande av vanorna att inte bita naglarna. Strategierna är baserade på principerna för kognitiv beteendemodifikation och kräver att du är medveten om den stress som trigger bitbeteendet och är beredd att ta itu med det. Här är tre strategier som hjälper dig att bryta nagelbitning:

1. Bli medveten om förändringarna av nagelbitning

Först måste du tänka på situationerna då du blev tillbakaslagen eller trött och började bita naglarna. Det är viktigt att identifiera mönster som kanske har använts för att leda dig till att bita naglarna och att identifiera dina egna tankar, känslor och beteenden som har lett till att du har bitit naglarna.

2. Byt strategi och förhindra ångest

När du har identifierat de faktorer som orsakar att du biter naglarna är det dags att ta itu med dem. Genom att försöka byta din strategi kan du förhindra eller minska ångest som triggar nagelbitning. Prova olika beteenden eller metoder för att kontrollera din ångest som att:

 • Distrahera dig själv med andra aktiviteter
 • Gå ut och ta en promenad
 • Gör något kreativt, som att måla eller rita
 • Dela dina känslor med någon du litar på
 • Res dig från situationen och hitta ett gott ställe där du känner dig trygg
 • Gör något som du tycker om att göra som att lyssna på musik

3. Inkännande teknik

Det här är en teknik som de flesta kan ta till för att bryta nagelbitningsbeteendet. Inkännande teknik involverar att träna på att känna av och erkänna signalsignaler som uppstår på olika sätt. Syftet med den här tekniken är att ge dig förmågan att ta kontroll över dina känslor och ditt bitbeteende. Tekniken inkluderar att identifiera dina tidiga känslor som kan vara associerade till ångest eller bitande, fokusera din uppmärksamhet, ta itu med dina känslor, observera dina känslor, identifiera dina tankar och identifiera ditt bitbeteende. Taktiska övningar ska användas för att träna inkännande teknik som att frigöra andning, slappna av densamma musklerna, observera sitt eget beteende och ta kontroll över sina tankar och känslor. Alla dessa övningar hjälper dig att utveckla en bättre förmåga att uppmärksamma dina känslor och hitta copingstrategier som kan reducera ditt bitande.

Få hjälp med att bryta nagelbitning

Om du försöker bryta nagelbitning och har svårt att lyckas själv kan det vara lämpligt att söka professionell hjälp i form av en terapeut eller en psykoterapeut.